Radyo ve Televizyon Teknolojileri Tanıtım

 

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
MUĞLA MESLEK YÜKSEKOKULU
GÖRSEL İŞİTSEL TEKNİKLER VE MEDYA YAPIMCILIĞI BÖLÜMÜ
RADYO VE TELEVİZYON TEKNOLOJİLERİ PROGRAMI

ALINAN ÜNVAN

Radyo ve Televizyon ve Teknolojileri Programı öğrencileri, derslerini başarıyla tamamladıktan ve diğer koşulları yerine getirdikten sonra ön lisans diploması almaya hak kazanırlar.

ÖZEL KABUL ŞARTLARI

Yükseköğretime Öğrenci kabulü için ülke çapında yapılan Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı (YGS) girmiş olması veya sınavsız geçiş sınavına başvuru yapmak zorundadır. Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı (YGS) yılda bir kez Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılmaktadır. Öğrenci Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı (YGS)’den alınan puan ve lise not ortalamalarına göre Yüksek Öğretim kurumlarındaki bölümlere yerleştirilir.

YETERLİLİK ŞARTLARI

Ön lisans Derecesi almak için azami öğrenim süresinde sınırlama yoktur.

ÖNCEKİ ÖĞRENİMİN TANINMASI

Yüksek Öğretim kurumlarına kayıt yaptırmış öğrencilerin farklı üniversiteler de önceden tamamlamış oldukları öğrenimlerinin tanınmasını talep etme hakkına sahiptir. Yeni kayıt yaptıran öğrencilerin öğrenimlerinin tanınması için, kayıt yılının ilk haftası içinde ilgili birimine kendi transkript ve ders içeriklerini sunmalıdırlar.

PROGRAMIN TARİHÇESİ

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Muğla Meslek Yüksekokulu bünyesinde önceleri Radyo Televizyon Programcılığı adı altında eğitim veren programımız daha sonra Radyo Televizyon Teknolojileri adını alarak eğitim vermeye devam etmektedir.

PROGRAM PROFİLİ

Programda radyo, televizyon, sinema alanlarında faaliyet gösteren kurumlara ve bunlara içerik üreten yapım şirketlerine ara eleman yetiştirilmekte olup bu çerçevede hazırlanmış teorik ve pratik öğretim programı uygulanmaktadır. Yaz döneminde meslek kuruluşlarında yapılan uygulamalı stajlarla öğretim programları desteklenmekte ve öğrencilerin sektörle tanışmaları sağlanmaktadır.

PROGRAM ÇIKTILARI

Radyo ve Televizyon Teknolojisi Programı mezunları, Radyo ve Televizyon Teknolojisi alanındaki çalışmalar için gerekli verileri tanımlama ve değerlendirmesini etkin bir şekilde yapabilme, mesleğinin gerektirdiği teknik kavramları bilme ve bu kavramlar ışığında gerekli çalışmaları yapabilme, kamera, ses, ışık, kurgu programları gibi teknik donanımları kullanma ve stüdyo içi ve dışında çekim yapabilme, senaryo yazımı, film, radyo ve televizyon programı yapım ve yönetim aşamalarını gerçekleştirebilme becerisi, mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olma alanlarında yeterlilik kazanırlar.

SINAV YÖNETMELİĞİ, DEĞERLENDİRME VE DERECELENDİRME

Öğrencilerin,  Radyo Televizyon Teknolojileri Programı müfredatında yer alan her bir ders ünitesinin öngörülen öğrenme çıktılarını elde etmede ne kadar başarılı oldukları, dönem içi etkinliklerle ve her dönem sonunda yapılan final sınavlarıyla ölçülmektedir. Ara sınav ve final sınavları üniversite tarafından belirlenen ve ilan edilen tarih, yer ve zamanlarda yapılır. Öğrencilerin dönem sonu notları, ara sınav, ödev değerlendirmesi, kısa sınavlar, final sınavı ve varsa diğer değerlendirme sonuçlarına dayanarak öğrencilerin devam şartını sağlamasını da dikkate alınarak öğretim elemanları tarafından verilir. Bir öğrencinin başarısı her ders için tanımlanan her bir değerlendirme (dönem içi çalışmalar ve final) için öğretim elemanı tarafından değerlendirilir. Değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılır ve dönem sonunda standart sapma ve sınıfın not ortalaması dikkate alınarak ilkeleri Senato tarafından belirlenen bağıl değerlendirme yöntemi kullanılarak harf notuna dönüştürülür.

MEZUNİYET ŞARTLARI

Adayların mezun olabilmeleri için, Programda mevcut olan dersleri başarıyla tamamlaması (toplam 120 AKTS) ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmesi gerekmektedir. Programı başarıyla tamamlayan mezunlara Radyo ve Televizyon Teknolojisi alanında ön lisans diploması verilir. Programdan mezun olan öğrenciler  ÖSYM'nin yapmış olduğu DGS ile lisans programlarında eğitim ve öğretime devam edebilirler.

MEZUNLARIN İSTİHDAM PROFİLLERİ

Radyo ve Televizyon Teknolojileri Programı öğrencilerimiz tüm televizyon ve radyo kuruluşlarınca aranan elemanlar arasındadır. Şu anda gerek kamera önünde, gerekse kamera arkasında pek çok mezunumuz başarılı çalışmalar yürütmektedir. Mezunlarımız sinema sektörüne de hayat vermekte, gerekli personel açığını kapatmaktadır. Radyo ve televizyon teknolojileri programları radyo, sinema ve televizyon alanlarına farklı bakış açıları kazandıran birçok yönetmen, yapımcı, görüntü yönetmeni, senarist, kurgucu, fotoğraf sanatçısı, sektör yöneticisi kazandırmıştır.

İLERİ ÇALIŞMALARA ERİŞİM

“Radyo ve Televizyon Teknolojileri” önlisans programını başarı ile bitirenler Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından her yıl yapılan Dikey Geçiş Sınavında başarılı oldukları taktirde aşağıda yer alan lisans programlarına geçiş yapabilirler.

-          Basın ve Yayın

-          Gazetecilik

-          Radyo, Televizyon ve Sinema

ÇALIŞMA ŞEKLİ

Radyo ve Televizyon Teknolojileri önlisans programı, tam zamanlı ve yüz yüze eğitim vermektedir.

PROGRAM  BAŞKANI

Öğr. Gör. Serdar ÇİL

AKTS KOORDİNATÖRÜ

Öğr. Gör. Nedret ERBOY

Görsel İşitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı Bölümü Basım ve Yayın Teknolojileri Programı Radyo ve Televizyon Teknolojisi Programı

Mynet Muğla Haberleri
Personel
Akademik Takvim

2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Akademik Takvim için tıklayınız. 

Fotoğraf Albümü
Yukarı Çık