Radyo ve Televizyon Teknoloji Ders İçerikleri

 

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
MUĞLA MESLEK YÜKSEKOKULU
GÖRSEL İŞİTSEL TEKNİKLER VE MEDYA YAPIMCILIĞI BÖLÜMÜ
RADYO VE TELEVİZYON TEKNOLOJİSİ PROGRAMI

DERS İÇERİKLERİ

RADYO VE TELEVİZYON TEKNOLOJİLERİ PROGRAMI I. YARIYIL

-YDB 1801 İNGİLİZCE I (Zorunlu)

Vocabulary Expansion Including Technical Terms, Tenses, Articles, Pronouns, Modals, To Give the Student the Responsibility of Utilizing These Subjects in Workshop.

- TDB1801  TÜRK DİLİ I (Zorunlu)

Dil ve Türkçe dilbilgisi, kelimeler ve cümleler, kelime türleri, anlatım ve anlatım türleri, düzgün ve etkili konuşma.

-ATB 1801 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I (Zorunlu)

 

İnkılapçılığın tanımı, evreleri, gelişme ortamı, Birinci Dünya Savaşı, cepheler, Osmanlı Devletinin parçalanması, ateşkes anlaşması, işgaller karşısında tepkiler, kongreler, Kuvayi Milliye ve Misakı Milli, TBMM açılışı, ordunun kurulması, Sevr ve Gümrü barışı

 

-RTV 1001 TEMEL KAMERA (Zorunlu)

 

Bu ders ile öğrenci; kamera türleri ve kullanımı ile ilgili yeterlikleri kazanacaktır. Kamera türleri, kayıt ortamları, kameranın temel parçaları, aksesuarları, kamera taşıma sistemleri ve ekipmanları, kamera bakım ve hazırlığı, temel görüntü kontrol ve ayarları, kamera ses ayarları, çekim ölçekleri, kamera hareketleri ders içerisinde işlenecek başlıca konulardır.

 

-RTV 1007 SENARYO TEKNİKLERİ (Zorunlu)

 

Bu ders ile öğrenci; sinema filmi senaryosu  ile ilgili yeterlikleri kazanacaktır. Senaryo kavramı, senaryonun bölümleri, tema ve tema seçimi, öyküleme, dramatik yapı kurmak, tip ve karakterler, senaryoda devinim, zaman kullanımı, diyalog, sinopsis, tretman, çekim senaryosu ders bünyesinde işlenecek başlıca konulardır.

 

-RTV 1003 TEMEL İLETİŞİM (Zorunlu)

 

Bu ders ile öğrenciye, kişilerle ve gruplarla sözlü, yazılı ve sözsüz iletişim kurmak ve iletişimi engelleyen unsurları ortadan kaldırmak ile ilgili yeterlikler kazandırılacaktır. Kitle iletişim kuramları konusunda temel bilgiler verilecektir. İletişim, iletişimin temel unsurları, sözlü, sözsüz ve yazılı iletişim, iletişimi engelleyen unsurlar, kitle iletişimi ile ilgili kavramlar, temel kitle iletişim modelleri ders bünyesinde işlenecek başlıca konulardır.

 

-RTV1005 TEMEL FOTOĞRAF (Zorunlu)

 

Öğrencilere fotoğraf ve dijital fotoğraf, kompozisyon teknikleri hakkında temel bilgileri aktararak fotoğraf konusunda belirli bir bilgi ve estetik seviyesine ulaşmalarını sağlamak ve bunu uygulamalarla desteklemek dersin amacıdır. Fotoğrafın tarihçesi ve fotoğraf makinelerinin gelişimi, dijital fotoğraf makinelerinin çalışma prensibi, objektif türleri, diyafram, enstantane, net alan derinliği, beyaz ayarı, ASA/ISO değerleri, ışık, fotoğrafta kompozisyon ders bünyesinde işlenecek temel konular olup, bilgiler uygulamalarla pekiştirilmektedir.

 

-MAP 1801 MATEMATİK I (Zorunlu)

 

Dersin amacı, öğrenciye mesleği için gerekli olan matematik bilgi ve becerilerini işine uygulayabilme yeteneğini kazandırmaktır. Dersin öğrenme çıktıları, sayı ve sayı sistemlerini kullanma, cebirsel işlemleri mesleğinde kullanmaktır. Ders kapsamında kümeler, sayılar, modüler aritmetik, cebir kavramı, polinom kavramı ve polinomlarla işlemler, oran ve orantı kavramları ve uygulamaları, denklemler, eşitsizlikler, fonksiyonlarda temel işlemler, fonkiyon çeşitleri, Parabol grafiği, parçalı doğrusal fonksiyonu ve grafiği, Mutlak değer fonksiyonu ve grafiği, üstel fonksiyonlar, logaritma konuları işlenmektedir.

-BİP 1803 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ I (Zorunlu)

 

Temel donanım ve yazılımı tanıyabilme. İletişim sistemlerini tanıyabilme. İnternet uygulamalarını kullanabilme.

BYT1801 TEMEL GRAFİK TASARIM (Seçmeli)

 

Bu ders ile öğrenciye, amblem tasarımı, kolaj yöntemiyle ilan tasarımı ve kurumsal kimlik tasarımı yapma yeterlilikleri kazandırılacaktır. Corel Draw ve photoshop programları hakkında bilgi verilecektir.

 

RADYO VE TELEVİZYON TEKNOLOJİLERİ PROGRAMI II. YARIYIL

-YDB 1802 İNGİLİZCE II (Zorunlu)

 

Reading Comprehension (basic manufacturing, engineering materials, basic industries computer technologies), Listening Comprehension (use of various recorded materials including terminology of computer science), study with materials

 

-TDB 1802 TÜRK DİLİ II (Zorunlu)

 

Dil ve Türkçe dilbilgisi, kelimeler ve cümleler, kelime türleri, anlatım ve anlatım türleri, düzgün ve etkili konuşma.

-ATB 1802 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II (Zorunlu)

Milli Mücadele'nin örgütlenme süreci (Amasya Genelgesi, Kongreler, TBMM'nin açılması) konularında bilgi sahibi olmak. Kurtuluş Savaşı'ndaki cepheler ve sonuçları konusunda bilgilenmek. Yeni Türkiye Devleti'nin kuruluş sürecini ve ilkelerini kavramak dersin amacıdır.

 

-RTV 1002 ÇEKİM TEKNİKLERİ (Seçmeli)

 

Bu ders ile öğrenci; kamera kullanımı ile ilgili yeterlikleri kazanacaktır. Belgesel, spor, haber, drama, reklam çekimleri ile iç-dış mekan çekimlerinde hazırlık, çekim ve çekim sonrası aşamalar hakkında bilgiler verilecektir.

 

 

 

 

-RTV 1004 RADYO TV HABERCİLİĞİ (Zorunlu)

 

Bu ders ile genel bir Radyo-Televizyonun gücü konusuna ve televizyon haberciliği tarihine bakış sonrasında, Radyo­- Televizyon haberlerinin detayına -haber stüdyolarından başlayarak- inmeye başlanacaktır. Radyo ve Televizyon haberciliği alanında temel bilgilerle donatmayı amaçlamaktadır. Program çıktıları Radyo Televizyon haberlerinin nasıl bir yapılandığını kavrama, Radyo Televizyon haberlerinin nasıl üretildiğini ve üretim sürecinde hangi kaynaklardan faydalandığını analiz etme, Teknolojinin televizyon haberciliği üzerindeki etkisini tartışmadır.

 

-RTV 1006 VİDEO KURGU (Zorunlu)

 

Öğrencinin kısa film, belgesel, haber ve video klip vb. kendi filmlerini kurgulayabilmesini, sektörün her alanında çok hızlı, hatasız ve içeriğe en uygun bir şekilde montaj yapabilmesini amaçlamaktadır. Bu yazılımı öğrenen öğrenci diğer yazılımları da rahatlıkla kullanabilecektir.

 

-RTV 1502 BELGESEL FOTOĞRAFÇILIK (Seçmeli)

 

Sayısal kameralarla çalışmaya yönelik olan bu derste, öğrencilerden kendi seçecekleri dönemlik bir proje yapmaları beklenmektedir. Bu ders öğrencilere, Sayısal Görüntü İşleme Teknikleri dersinde öğrendikleri görüntüleme yazılımlarını kullanarak geniş çaplı bir proje yapma olanağı sunmaktadır. Öğrenciler, sayısal araçlarla geliştirilmiş görüntü üretim olanaklarını araştıracaklardır.

 

-RTV1504 MESLEK ETİĞİ (Seçmeli)

 

Bu derste meslek etiği konusunda öğrenciyi bilgilendirmek ve meslek hayatında bu bilgileri uygulamasını sağlamak amaçlanmaktadır. Etik ve ahlak kavramları, etik sistemleri, meslek etiği, medyada etik sorunlar, medya etiği oluşturulması için kurulan örgütlenmeler ve düzenlemelerin incelenmesi dersin başlıca konularıdır.

 

-İŞY 1824 TEMEL HUKUK (Seçmeli)

 

Bu dersle öğrencinin vatandaş olarak temel hukuk kavramları konusunda bilgilenmesi ve hukuki hakları konusunda bilinçlenmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca medya hukuku, bu alandaki düzenlemeler, uygulamalar da dersin içeriğinde yer almaktadır.

 

RADYO VE TELEVİZYON TEKNOLOJİLERİ PROGRAMI III. YARIYIL

-RTV2001 HABER TOPLAMA VE YAZMA I (Zorunlu)

 

Gazeteci kimliği, çalışma koşulları, haberin tanımları, türleri, haber fikri bulmak ve yazmaktan editörlüğe ve yayına kadar haber üretiminin çeşitli aşamaları derste ele alınacaktır.

 

-RTV2003 TELEVİZYON PROGRAMCILIĞI (Zorunlu)

 

Televizyon programlarının türleri, program önerisi hazırlama, öneri hazırlama da hedef kitle ve yayın politikaları, yapım aşamasından çekim aşamasına kadar olan prodüksiyon çalışmaları, genel olarak metin yazımı, programın çekim aşamaları, görev tanımlarının işlenmesi, mekan, seslendirme, müzik ve efekt seçimi, teknik yapım kadrosunun oluşturulması dersin içeriğini oluşturmaktadır.

 

 

 

-RTV2005 YENİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ (Zorunlu)

 

Dersin amacı, öğrencinin iletişim teknolojilerindeki gelişmeleri analiz etmesi ve bu alanla ilgili yeterlilikleri kazanmasını sağlamaktır. 

 

-RTV2007 BELGESEL FİLM (Zorunlu)

 

Dersin amacı, öğrencinin belgesel film hakkında bilgilenmesini  ve belgesel film hazırlamakla ilgili yeterlilikleri kazanmasının sağlamaktır.

 

-RTV2009 HIZLI OKUMA VE GÜZEL KONUŞMA (Seçmeli)

 

Bu ders ile öğrenciye, kelimeleri ve sesleri doğru telaffuz etmek, güzel konuşmak ve anlayarak hızlı okuma yapmak yeterlikleri kazandırılacaktır. Ses rengi ve tonu, vurgu-tonlama, diksiyon, konuşma sürati, meslek terminolojisi, hızlı okuma ders bünyesinde işlenecek başlıca konular olup bu konulara ilişkin uygulamalar yapılacaktır.

 

-RTV2501 GAZETE YAZI TÜRLERİ (Seçmeli)

 

Öğrenci, Gazetelerde neşredilen yazı türlerini tanır. Gazetelerde neşredilen yazı türlerinin özelliklerini öğrenir. Makale, Fıkra, Deneme, Sohbet gibi yazı türlerini tanır, özelliklerini öğrenir ve bir örneğini yazabilir. Röportaj ve mülakat/görüşme gibi yazı türlerini tanır, özelliklerini öğrenir ve bir örneğini yazabilir.

 

-İŞY2805 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ (Seçmeli)

 

 Bu derste öğrenciye; araştırma yapma yeterliklerini kazandırmak amaçlanmaktadır. Araştırma konusu seçme, kaynak araştırması yapma, araştırma sonuçlarını değerlendirme ve rapor hazırlama, sunum yapma vb. konular ele alınarak öğrencilere mesleki araştırmalar yapma konusunda yeterlilikler kazandırılacaktır

 

-BİP 2815 GRAFİK VE ANİMASYON I (Seçmeli)

 

Grafik animasyon konusunda yeterli düzeyde yetkinliğe sahip olabilmek için, Adobe Photoshop ve Adobe After Effects programları üzerinden jenerik, Teaser, TV ID, Fragman, Motion Grafik, Pop-Art vb. uygulamalar derslerde öğretilecektir.

 

RADYO VE TELEVİZYON TEKNOLOJİLERİ PROGRAMI IV. YARIYIL

-RTV2002 HABER TOPLAMA VE YAZMA II (Zorunlu)

 

Bir kitle iletişim aracı olarak gazete, dergi ve internetin araçsal özellikleri ve bu özelliklere göre haberin teknik olarak nasıl yazılacağı amacı doğrultusunda gazete, dergi ve internet için haber takibi, yazımı ve sayfa ya da katmana nasıl yerleştirileceği uygulamalı olarak incelenmektedir. Haber Toplama ve Yazma dersi, özellikle Radyo Televizyon haberciliği öncesinde geleneksel haberciliğin kavranması ve içselleştirilmesi açısından temel bilgileri sağlamayı amaçlamaktadır.

 

-RTV2004 RADYO PROGRAMCILIĞI (Zorunlu)

 

Bu derste radyo programcılığının temelleri, bir radyo programının nasıl yapılacağı ile ilgili kuramsal bilgiler anlatılmaktadır. Bu derste radyonun tarihçesinden başlayarak yayıncılığın gelişimi, program türleri, radyo yayıncılığındaki teknik ve yapım ile ilgili konular kuramsal olarak anlatılmaktadır. Dönem sonunda da öğrencilerin yayın akış planı ve radyo program metni (senaryosu) hazırlamaları hedeflenmektedir.

 

-RTV2006 TELEVİZYON REKLAMCILIĞI (Zorunlu)

 

Bu ders ile öğrenci; reklâm filmi çekmek ile ilgili yeterlikleri kazanacaktır.  Ürün ve hizmet ön araştırmaları, reklam tür ve formatına karar verme, reklam fikri, reklam filmi çekim hazırlıkları, çekimi ve kurgusu ders bünyesinde işlenecek başlıca konular olup öğrenciler dersler sonucunda ekipler halinde oluşturacakları reklam filmini sunacaklardır.

 

-RTV2008 TELEVİZYON DRAMASI (Zorunlu)

 

Bu ders ile öğrenci; televizyon draması hazırlamak ile ilgili yeterlikleri kazanacaktır. Drama, programı tasarlamak, drama programı yapmak.

 

RTV2502 SİNEMA TARİHİ (Seçmeli)

 

Ders başlangıcından günümüze, sinemanın gelişimine katkı getirmiş olan önemli yönetmen, film ve akımlara odaklanarak, dünya sinema tarihini öğretmeyi 
Öğrenciler sinema tarihi konusunda bilgileneceklerdir.

 

-ATB2804 TÜRKİYE’NİN YAKIN TARİHİ (Seçmeli)

 

Bu dersin sonunda öğrenciler; Türkiye siyasal tarihine dair "siyaset bilimi" perspektifinden bir anlayış ve analiz yeteneği geliştirir. Türkiye siyasal tarihine modernleşme, siyasal gelişme ve demokratikleşme perspektiflerinden bakan kavramsal bir çerçeve kazanır.  Modernleştirici politikaları ve onların başarılarını ve başarısızlıklarını iktidar ilişkileriyle ilişkilendirebilir. Modernleşme sürecinde siyasetin değişen anlamı ve demokrasi tartışmasının tarafları, ana eksenleri, eksiklikleri ve çarpıklıkları hakkında siyaset bilimi kavramlarını kullanarak değerlendirebilme yeteneği kazanır. Siyasal İstikrarsızlık kavramı ve siyasal, istikrarsızlığın nedenleri hakkında bilgi sahibi olur.

RADYO VE TELEVİZYON TEKNOLOJİLERİ PROGRAMI HAFTALIK DERS TABLOSU

DERSİN KODU

SINIF

Y.Y.

DERSİN ADI

TÜRÜ

T

U

L

DERS SAATİ

K

AKTS

YDB

1801

1

1

İNGİLİZCE  I*

Z

2

0

0

2

2

2

YDB

1803

1

1

ALMANCA  I*

Z

2

0

0

2

2

2

YDB

1805

1

1

FRANSIZCA  I*

Z

2

0

0

2

2

2

TDB

1801

1

1

TÜRK DİLİ  I

Z

2

0

0

2

2

2

ATB

1801

1

1

ATATÜRK İLKELERİ VE İNK.TAR I

Z

2

0

0

2

2

2

RTV

1001

1

1

TEMEL KAMERA

Z

4

0

0

4

4

4

RTV

1003

1

1

TEMEL İLETİŞİM

Z

3

0

0

3

3

3

RTV

1005

1

1

TEMEL FOTOĞRAF

Z

1

1

0

2

2

3

MAP

1801

1

1

MATEMATİK I

Z

2

0

0

2

2

2

RTV

1007

1

1

SENARYO

Z

2

1

0

3

3

3

BİP

1803

1

1

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ I

Z

3

0

0

3

3

3

 

 

 

 

 

 

21

2

0

23

23

24

ÇGP

1801

1

1

DAVRANIŞ YÖNETİMİ *

S

2

0

0

2

2

3

TOİ

1805

1

1

TURIZM COĞRAFYASI I *

S

2

0

0

2

2

3

BYT

1801

1

1

TEMEL GRAFIK TASARIM *

S

3

0

0

3

3

3

 

 

 

 

BÖLÜM DIŞI*

S

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

TOPLAM

 

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YDB

1802

1

2

İNGİLİZCE II**

Z

2

0

0

2

2

2

YDB

1804

1

2

ALMANCA II**

Z

2

0

0

2

2

2

YDB

1806

1

2

FRANSIZCA  II**

Z

2

0

0

2

2

2

TDB

1802

1

2

TÜRK DİLİ  II

Z

2

0

0

2

2

2

ATB

1802

1

2

ATATÜRK İLKELERİ VE İNK. TAR. II

Z

2

0

0

2

2

2

RTV

1002

1

2

ÇEKİM TEKNİKLERİ

Z

4

2

0

6

5

6

RTV

1004

1

2

RADYO-TV HABERCİLİĞİ

Z

1

1

0

2

2

2

RTV

1006

1

2

VİDEO KURGU

Z

3

1

0

4

4

3

RTV

1498

1

2

MESLEK STAJI (30 GÜN)

Z

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

14

4

0

18

17

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RTV

1502

1

2

BELGESEL FOTOĞRAFÇILIK*

S

1

1

0

2

2

3

RTV

1504

1

2

MESLEK ETİĞİ *

S

2

0

0

2

2

3

TOİ

1804

1

2

GENEL TURİZM *

S

3

0

0

3

3

3

ÇGP

1802

1

2

ÖĞRENME VE ÖĞRETME TEKNİKLERİ *

S

2

0

0

2

2

3

BİP

1812

1

2

WEB EDİTÖRÜ *

S

3

0

0

3

3

3

İŞY

1824

1

2

TEMEL HUKUK *

S

2

0

0

2

2

3

BYT

1802

1

2

BİLGİSAYAR DESTEKLİ GRAFİK TASARIM I *

S

3

0

0

3

3

3

 

 

 

 

BÖLÜM DIŞI

S

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

TOPLAM

 

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RTV

2001

2

3

HABER TOPLAMA VE YAZMA I

Z

2

1

0

3

3

7

RTV

2003

2

3

TELEVİZYON PROGRAMCILIĞI

Z

2

1

0

3

3

4

RTV

2005

2

3

YENİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ

Z

3

0

0

3

3

3

RTV

2007

2

3

BELGESEL FİLM

Z

2

1

0

3

3

3

RTV

2009

2

3

HIZLI OKUMA VE GÜZEL KONUŞMA

Z

1

1

0

2

2

4

 

 

 

 

 

 

10

4

0

14

14

21

RTV

2501

2

3

GAZETE YAZI TÜRLERİ

S

3

0

0

3

3

3

İŞY

2805

2

3

ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ *

S

2

0

0

2

2

3

TOİ

2809

2

3

TURIZM COĞRAFYASI II *

S

2

0

0

2

2

3

TOİ

2805

2

3

KONGRE SEMINER VE ORGANİZASYON *

S

3

0

0

3

3

3

BİP

2815

2

3

GRAFİK VE ANİMASYON I  *

S

3

0

0

3

3

3

 

 

 

 

BÖLÜM DIŞI

S

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

TOPLAM

 

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RTV

2002

2

4

HABER TOPLAMA VE YAZMA II

Z

2

1

0

3

3

5

RTV

2004

2

4

RADYO PROGRAMCILIĞI

Z

2

1

0

3

3

5

RTV

2006

2

4

TELEVİZYON REKLAMCILIĞI

Z

3

1

0

4

4

3

RTV

2008

2

4

TELEVİZYON DRAMASI

Z

3

0

0

3

3

4

BİP

2818

2

4

WEB SAYFASI TASARIMI *

Z

3

0

0

3

3

3

RTV

2498

2

4

MESLEK STAJI (30 GÜN)

Z

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

13

3

0

16

16

21

RTV

2502

2

4

SİNEMA TARİHİ

S

2

0

0

2

2

3

İŞY

2802

2

4

KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLARI *

S

2

0

0

2

2

3

İŞY

2820

2

4

TEMEL HUKUK *

S

2

0

0

2

2

3

ATB

2804

2

4

TÜRKİYE’NİN YAKIN TARİHİ

S

2

0

0

2

2

3

SGP

2802

2

4

İLK YARDIM *

S

2

0

0

2

2

3

BYT

2804

2

4

BİLGİSAYAR DESTEKLİ GRAFİK TASARIM II *

S

3

0

0

3

3

3

BYT

2806

2

4

SERIGRAFI BASKI *

S

2

0

0

2

2

3

BİP

2816

2

4

GRAFIK VE ANIMASYON II *

S

3

0

0

3

3

3

 

 

 

 

BÖLÜM DIŞI *

S

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

TOPLAM

 

 

 

 

 

 

30

*

Bu derslerden sadece birisi seçilecektir                                                                                                            

**

Bu derslerden sadece biri seçilecektir.

             

Not:Ders Kredileri : 1 Saat uygulama 1 kredi, 2 saat uygulama 1 kredi,3-4 saat uygulama 2 kredi olarak hesaplanmıştır.

Yarıyıllar

 

Seçimlik Dersler                          

Toplam

           

I.

Yarıyıl

 

6

AKTS                                 

30

           

II.

Yarıyıl

 

9

AKTS                                 

30

           

III.

Yarıyıl

 

9

AKTS                                 

30

           

IV:

Yarıyıl

 

9

AKTS                                 

30

           

Minimum Mezuniyet Kredisi  : 120 AKTS' dir.

             

RADYO VE TELEVİZYON TEKNOLOJİLERİ PROGRAMI HAFTALIK DERS LİSTESİ

Araştırma Yöntem Ve Teknikleri
Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi I
Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi II
Belgesel Film
Belgesel Fotoğrafçılık
Bilgi Ve İletişim Teknolojisi I
Çekim Teknikleri
Gazete Yazı Türleri
Grafik Ve Animasyon I
Haber Toplama Ve Yazma I
Haber Toplama Ve Yazma II
Hızlı Okuma Ve Güzel Konuşma
İngilizce I
İngilizce II
Matematik I
Meslek Etiği
Radyo Programcılığı
Radyo TV Haberciliği
Senaryo Teknikleri
Sinema Tarihi
Televizyon Draması
Televizyon Programcılığı
Televizyon Reklamcılığı
Temel Fotoğraf
Temel Grafik Tasarım
Temel Hukuk
Temel İletişim
Temel Kamera
Türk Dili I
Türk Dili II
Türkiye’nin Yakın Tarihi
Video Kurgu
Yeni İletişim Teknolojileri 

Görsel İşitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı Bölümü Basım ve Yayın Teknolojileri Programı Radyo ve Televizyon Teknolojisi Programı

Mynet Muğla Haberleri
Personel
Akademik Takvim

2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Akademik Takvim için tıklayınız. 

Fotoğraf Albümü
Yukarı Çık