Basım ve Yayın Teknolojileri Tanıtım

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

MUĞLA MESLEK YÜKSEKOKULU

GÖRSEL İŞİTSEL TEKNİKLER VE MEDYA YAPIMCILIĞI BÖLÜMÜ

BASIM VE YAYIN TEKNOLOJİLERİ PROGRAMI

 

ALINAN ÜNVAN

Basım ve Yayın Teknolojileri programı öğrencileri, derslerini başarıyla tamamladıktan ve diğer koşulları yerine getirdikten sonra ön lisans diploması almaya hak kazanırlar. Program mezunları Basım-Yayın Teknikeri ( matbaa teknikeri) unvanı almaktadır.

ÖZEL KABUL ŞARTLARI

Yükseköğretime Öğrenci kabulü için ülke çapında yapılan Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı (YGS) girmiş olması veya sınavsız geçiş sınavına başvuru yapmak zorundadır. Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı (YGS) yılda bir kez Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılmaktadır. Öğrenci Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı (YGS)’den alınan puan ve lise not ortalamalarına göre Yüksek Öğretim kurumlarındaki bölümlere yerleştirilir.

YETERLİLİK ŞARTLARI

Basım ve Yayın Teknolojileri Programı'na kayıt yaptırmak isteyen öğrencilerin ortaöğretim programını bitirmeleri gerekmektedir. Meslek lisesi çıkışlı öğrencilerin sınavsız geçiş yapabilmek için Yüksek Öğrenim Kurumu'nun belirlediği ortaöğretim program mezunu olmaları gerekmektedir. Ön lisans Derecesi almak için azami öğrenim süresinde sınırlama yoktur.

ÖNCEKİ ÖĞRENİMLERİN TANINMASI

Yüksek Öğretim kurumlarına kayıt yaptırmış öğrencilerin farklı üniversiteler de önceden tamamlamış oldukları öğrenimlerinin tanınmasını talep etme hakkına sahiptir. Yeni kayıt yaptıran öğrencilerin öğrenimlerinin tanınması için, kayıt yılının ilk haftası içinde ilgili birimine kendi transkript ve ders içeriklerini sunmalıdırlar.

TARİHÇE

Basım ve Yayın Programı, Muğla Meslek Yüksekokulu bünyesinde  2005-2006 eğitim-öğretim yılında kurulmuştur.  Programda 40 (normal öğretim) ve 40 (ikinci öğretim) olmak üzere her yıl 80 öğrenci kayıt yaptırmaktadır.

PROGRAM PROFİLİ

Dünyanın en eski mesleklerinden biri olarak başlayan basım sektörü, bilişim teknolojilerinin gelişmesine paralel olarak güncelliğini ve geçerliliğini devam ettirmektedir. Günümüzde basım teknolojilerindeki hızlı gelişmeler eğitimli teknik eleman ihtiyacını artırmıştır. Programın amacı; sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünü karşılamaya yönelik olarak her türlü metaryalin tasarımı, basım, yayımı için gerekli ekipmanları bir araya getirip mamul hâline dönüştürebilecek, aynı zamanda da pazarlama ve reklamını yapabilecek yeterliliğe sahip, basım-yayım işletmelerinde yönetici ve ara eleman olarak görev yapabilecek bireyler yetiştirebilmektir.

 

 

 

PROGRAM ÇIKTILARI

·                    Baskı işletmelerine özgü tasarım programları kullanarak tasarım yapabilme ve baskıya hazırlayabilme

·                    Baskı öncesi iş ve işlem basamaklarını yapabilme

·                    Baskı aşamasındaki işlemleri yapabilme

·                    Baskı sonrası işlemleri yapabilme

·                    Baskı malzemelerini tanıma ve işe uygun malzeme seçebilme ve baskı maliyetini hesaplayabilme.

·                    Dokümantasyon ve arşivleme yapabilme

·                    Araştırma yöntemlerini kullanarak sunu, deney raporu, proje hazırlayabilme

·                    Yönetim Organizasyon ve takım çalışması yapabilme

·                    Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetisine sahip olarak fikirlerini sözlü ve yazılı, açık ve öz biçimde ifade ederek iletişim kurabilme.

·                    Mesleki etik sorumluluk, çevre ve kalite bilincine sahip olabilme

SINAV YÖNETMELİĞİ, DEĞERLENDİRME VE DERECELENDİRME

Her öğrenci derslere, uygulamalara, laboratuar, proje, seminer, atölye, dönem içi çalışmaları, mezuniyet projelerine katılmak zorundadır. Teorik derslerin en az % 70 ve uygulamalı ve laboratuar çalışmalarının ise en az % 80 katılmayan öğrencilerin o derslerden final sınavlarına girmelerine izin verilmez. Öğrenciler teorik derslerde devam koşulunu yerine getirene kadar ilgili dersi tekrar etmek zorundadır. Sınavlar genellikle yazılı olarak yapılır. Ancak, öğretim elemanı sözlü sınav yapılmasına da karar verebilir. Derslerin içeriğine göre, bilgi formu üzerinde belirtilmek şartıyla öğrenciler proje çalışmasına da yönlendirilebilir. Derslerin sınavları dersi veren öğretim elemanları tarafından yapılmaktadır. Mazeret sınavları mazereti olan öğrencilere ara sınav bitiş tarihinden itibaren 15 gün içinde ilgili yönetim kurulu onayı ile yapılabilir.

MEZUNİYET ŞARTLARI

Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve meslek stajını başarıyla tamamlamak gerekmektedir.

MEVZUNLARIN İSTİHDAM PROFİLLERİ

Programdan mezun olan öğrenciler kazandıkları yeterlikler doğrultusunda; basım ve yayın sektöründe/işletmelerinde istihdam edilirler.

BAŞKA ÇALIŞMALARA ERİŞİM

Eğer mezun öğrenciler Dikey Geçiş Sınavı'nda başarılı olurlarsa(Dikey geçiş sınavı ÖSYM tarafından yapılır). Mezun öğrenciler bir lisans derecesine sahip olma şansına sahip olabilirler.

LİSANS DERECELERİ
Basın ve Yayın
Fotoğraf ve Video
Gazetecilik
Görsel İletişim
Görsel İletişim Tasarımı
Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı
Grafik
Grafik Sanatlar ve Grafik Tasarımı
Grafik Sanatları
Grafik Tasarım
Grafik Tasarımı
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
İletişim
İletişim Bilimleri
İletişim Sanatları
İletişim Tasarımı
İletişim ve Tasarım
Medya ve İletişim
Reklam Tasarımı ve İletişimi
Reklamcılık
Reklamcılık ve Halkla İlişkiler
Yeni Medya

ÇALIŞMA ŞEKLİ

Tam Zamanlı

PROGRAM BAŞKANI

Öğr. Gör. Selda TEZÖREN

ECTS KOORDİNATÖRÜ

Öğr. Gör. Nihal TATAROĞLUMUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

MUĞLA MESLEK YÜKSEKOKULU

GÖRSEL İŞİTSEL TEKNİKLER VE MEDYA YAPIMCILIĞI BÖLÜMÜ

BASIM VE YAYIN TEKNOLOJİLERİ PROGRAMI

 

ALINAN ÜNVAN

Basım ve Yayın Teknolojileri programı öğrencileri, derslerini başarıyla tamamladıktan ve diğer koşulları yerine getirdikten sonra ön lisans diploması almaya hak kazanırlar. Program mezunları Basım-Yayın Teknikeri ( matbaa teknikeri) unvanı almaktadır.

ÖZEL KABUL ŞARTLARI

Yükseköğretime Öğrenci kabulü için ülke çapında yapılan Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı (YGS) girmiş olması veya sınavsız geçiş sınavına başvuru yapmak zorundadır. Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı (YGS) yılda bir kez Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılmaktadır. Öğrenci Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı (YGS)’den alınan puan ve lise not ortalamalarına göre Yüksek Öğretim kurumlarındaki bölümlere yerleştirilir.

YETERLİLİK ŞARTLARI

Basım ve Yayın Teknolojileri Programı'na kayıt yaptırmak isteyen öğrencilerin ortaöğretim programını bitirmeleri gerekmektedir. Meslek lisesi çıkışlı öğrencilerin sınavsız geçiş yapabilmek için Yüksek Öğrenim Kurumu'nun belirlediği ortaöğretim program mezunu olmaları gerekmektedir. Ön lisans Derecesi almak için azami öğrenim süresinde sınırlama yoktur.

ÖNCEKİ ÖĞRENİMLERİN TANINMASI

Yüksek Öğretim kurumlarına kayıt yaptırmış öğrencilerin farklı üniversiteler de önceden tamamlamış oldukları öğrenimlerinin tanınmasını talep etme hakkına sahiptir. Yeni kayıt yaptıran öğrencilerin öğrenimlerinin tanınması için, kayıt yılının ilk haftası içinde ilgili birimine kendi transkript ve ders içeriklerini sunmalıdırlar.

TARİHÇE

Basım ve Yayın Programı, Muğla Meslek Yüksekokulu bünyesinde  2005-2006 eğitim-öğretim yılında kurulmuştur.  Programda 40 (normal öğretim) ve 40 (ikinci öğretim) olmak üzere her yıl 80 öğrenci kayıt yaptırmaktadır.

PROGRAM PROFİLİ

Dünyanın en eski mesleklerinden biri olarak başlayan basım sektörü, bilişim teknolojilerinin gelişmesine paralel olarak güncelliğini ve geçerliliğini devam ettirmektedir. Günümüzde basım teknolojilerindeki hızlı gelişmeler eğitimli teknik eleman ihtiyacını artırmıştır. Programın amacı; sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünü karşılamaya yönelik olarak her türlü metaryalin tasarımı, basım, yayımı için gerekli ekipmanları bir araya getirip mamul hâline dönüştürebilecek, aynı zamanda da pazarlama ve reklamını yapabilecek yeterliliğe sahip, basım-yayım işletmelerinde yönetici ve ara eleman olarak görev yapabilecek bireyler yetiştirebilmektir.

 

 

 

PROGRAM ÇIKTILARI

·                    Baskı işletmelerine özgü tasarım programları kullanarak tasarım yapabilme ve baskıya hazırlayabilme

·                    Baskı öncesi iş ve işlem basamaklarını yapabilme

·                    Baskı aşamasındaki işlemleri yapabilme

·                    Baskı sonrası işlemleri yapabilme

·                    Baskı malzemelerini tanıma ve işe uygun malzeme seçebilme ve baskı maliyetini hesaplayabilme.

·                    Dokümantasyon ve arşivleme yapabilme

·                    Araştırma yöntemlerini kullanarak sunu, deney raporu, proje hazırlayabilme

·                    Yönetim Organizasyon ve takım çalışması yapabilme

·                    Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetisine sahip olarak fikirlerini sözlü ve yazılı, açık ve öz biçimde ifade ederek iletişim kurabilme.

·                    Mesleki etik sorumluluk, çevre ve kalite bilincine sahip olabilme

SINAV YÖNETMELİĞİ, DEĞERLENDİRME VE DERECELENDİRME

Her öğrenci derslere, uygulamalara, laboratuar, proje, seminer, atölye, dönem içi çalışmaları, mezuniyet projelerine katılmak zorundadır. Teorik derslerin en az % 70 ve uygulamalı ve laboratuar çalışmalarının ise en az % 80 katılmayan öğrencilerin o derslerden final sınavlarına girmelerine izin verilmez. Öğrenciler teorik derslerde devam koşulunu yerine getirene kadar ilgili dersi tekrar etmek zorundadır. Sınavlar genellikle yazılı olarak yapılır. Ancak, öğretim elemanı sözlü sınav yapılmasına da karar verebilir. Derslerin içeriğine göre, bilgi formu üzerinde belirtilmek şartıyla öğrenciler proje çalışmasına da yönlendirilebilir. Derslerin sınavları dersi veren öğretim elemanları tarafından yapılmaktadır. Mazeret sınavları mazereti olan öğrencilere ara sınav bitiş tarihinden itibaren 15 gün içinde ilgili yönetim kurulu onayı ile yapılabilir.

MEZUNİYET ŞARTLARI

Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve meslek stajını başarıyla tamamlamak gerekmektedir.

MEVZUNLARIN İSTİHDAM PROFİLLERİ

Programdan mezun olan öğrenciler kazandıkları yeterlikler doğrultusunda; basım ve yayın sektöründe/işletmelerinde istihdam edilirler.

BAŞKA ÇALIŞMALARA ERİŞİM

Eğer mezun öğrenciler Dikey Geçiş Sınavı'nda başarılı olurlarsa(Dikey geçiş sınavı ÖSYM tarafından yapılır). Mezun öğrenciler bir lisans derecesine sahip olma şansına sahip olabilirler.

LİSANS DERECELERİ
Basın ve Yayın
Fotoğraf ve Video
Gazetecilik
Görsel İletişim
Görsel İletişim Tasarımı
Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı
Grafik
Grafik Sanatlar ve Grafik Tasarımı
Grafik Sanatları
Grafik Tasarım
Grafik Tasarımı
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
İletişim
İletişim Bilimleri
İletişim Sanatları
İletişim Tasarımı
İletişim ve Tasarım
Medya ve İletişim
Reklam Tasarımı ve İletişimi
Reklamcılık
Reklamcılık ve Halkla İlişkiler
Yeni Medya

ÇALIŞMA ŞEKLİ

Tam Zamanlı

PROGRAM BAŞKANI

Öğr. Gör. Selda TEZÖREN

ECTS KOORDİNATÖRÜ

Öğr. Gör. Nihal TATAROĞLU

Görsel İşitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı Bölümü Basım ve Yayın Teknolojileri Programı Radyo ve Televizyon Teknolojisi Programı

Mynet Muğla Haberleri
Personel
Akademik Takvim

2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Akademik Takvim için tıklayınız. 

Fotoğraf Albümü
Yukarı Çık